Dufour i Frankrike

I La Rochelle, mitt i Biscayabukten och Frankrikes seglar-Mecka, finns ett av världens största segelbåtsvarv – Dufour – sedan mer än 50 år tillbaka.

Här bygger man 400 segelbåtar/år med lika delar passion och hantverksskicklighet – från 32 upp till 61 fot – det finns en modell för varje Seglares behov!